Under kategorin Referenser finns några av de trädgårdar som jag har utformat  under min tid som
trädgårds designer. Vill du ha mer referenser så kan du kontakta mig för fler uppgifter.