Bilder från Alhems trädgård

Den handelsträdgård jag var delägare i och drev mellan 1993-2003.